Zoek op
Logo Trusted Shops - diensten om vertrouwen op te bouwen voor klanten
Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Contact

Caroline Bredée u. Michael Leonhard
Basics4Life Bredée & Leonhard GbR
Saarbrücker Str. 3
51107 Keulen
Duitsland

Tel: +49 221 800 889 85
E-Mail: ed.ef1721244883il4sc1721244883isab@1721244883ofni1721244883

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE362163838

WEEE-Reg.-Nr. DE 15592251
Informationspflichten gemäß §18 Abs. 4 Satz 3 ElektroG:
https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete

Platform van de EU-Commissie voor onlinestreitbeilegung: https://ec.europa.eu/odr

We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.
De MIT-licentie (MIT) Copyright (c) 2016 Sabbir Ahmed & Alle medewerkers Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking in de Software te handelen, inclusief zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software is geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden: De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding moeten worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHEBBENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN OF ANDERE OMGANG MET DE SOFTWARE.